มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์


Dong Quai Extract

มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีที่สุดและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย บริษัทจึงได้คิดค้นและพัฒนาสูตร กระบวนการผลิตและการควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง และดูแลใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ วัตถุดิบทุกตัวต้องได้คุณภาพ และมีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย

โดยใช้พื้นฐานความรู้ ทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บวกกับการควบคุม คุณภาพการผลิต โดย หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์การอาหารและยา(อย.), GMP Codex, ISO 9001:2015, HACCP Codex ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับที่ทั่วโลกยอมรับ เพราะมีกฎระเบียบและมาตรฐานที่ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน ยกเว้นบุคคลที่มีโอกาสแพ้สารสกัดบางตัวที่มีอยู่ในส่วนผสม ซึ่งพบได้น้อยมากๆ

Close Menu